REALIZACJE

  • Instalacja rekuperatora: rok 2004 i 2006 na systemie odprowadzenia spalin kotła parowego o wydajności max: 2 x 7t/h i 2,9 t/h.
  • Efekt energetyczny na każdym kotle redukcja zużycia paliwa-gazu ziemnego o ok. 5% bez wystąpienia kondensacji.
  • Czas zwrotu: 24 miesiące
 

Instalacja zabudowana na dachu kotłowni

Widok na jeden rekuperator

Rekuperator z by-pass