PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Wiodącym przedmiotem działalności firmy jest promowanie, projektowanie, wykonywanie lub stosowanie technologii w zakresie:

 • pozyskania i przetwarzania surowca - jakim jest biomasa do postaci paliwa, które może stanowić w dalszym procesie źródło energii do wytwarzania ciepła lub prądu w różnych obiektach: kotłownie, elektrociepłownie, biogazownie itp.
 • spalania lub współspalania paliw z wykorzystaniem wielu rozwiązań w zależności od rodzaju kotła, sposobu jego regulacji, układu podawania, rozdrabniania paliwa itd., czy samej jego dostępności i kosztów pozyskania,
 • transformacji energii na każdym etapie jej wykorzystania,
 • wymiany ciepła procesowego- nietypowe i typowe rozwiązania wymienników ciepła, nagrzewnic, chłodnic, rekuperatorów dla szerokiego spektrum czynników i parametrów,
 • oczyszczania spalin z frakcji stałych przy spalaniu biomasy wraz z odzyskiem energii,
 • odzysk ciepła ze spalin - systemy rekuperacji przy spalaniu paliw gazowych z kondensacją pary wodnej zawartej w spalinach,
 • efektywnego pod względem energetycznym jak i środowiskowym utrzymywania atmosfery pieca z zamknięta komorą spalania z zastosowaniem palników regeneracyjnych charakteryzujących się bardzo wysoka efektywnością energetyczną procesu utrzymania jego zadanych parametrów termodynamicznych i niską emisyjnością związków alotropowych CO, NOx  w porównaniu do tradycyjnych metod,
 • dopalania frakcji organicznych w gazach- likwidacja zapachów, węglowodorów, redukcja lotnych związków organicznych, itp. z wykorzystaniem metod mikrofalowych,
 • współczesnych rozwiązań klimatyzacyjnych w ramach współpracy z firmami projektowymi, instalacyjnymi, usługowymi i serwisowymi,
 • osuszania i nawilżania gazów- głownie osuszanie lub nawilżanie powietrza, zmniejszanie wilgotności w gazach w tym w biogazie,
 • likwidacji glonów, alg w wodach metodami bardzo ekologicznymi -fizycznymi z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych,
 • rozdrabniania stałych i kłopotliwych odpadów tj. przemysłowych, komunalnych, biomasy itp. do szerokiego spektrum zastosowań.

Dodatkowym przedmiotem działalności jest:

 • Sprzedaż ciepła,
 • Projekty budowlane,
 • Doradztwo w zakresie zarządzania energią,
 • Doradztwo w zakresie pozyskania energii z tzw. odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • Wykonywanie audytów energetycznych, studiów wykonalności, analiz technicznych, koncepcji, raportów ochrony środowiska itp.
 • Nadzór nad wykonywaniem zaprojektowanych technologii,
 • Nadzór nad eksploatacją,
 • Handel urządzeniami zgodnymi z profilem działalności,
 • Pomoc w pozyskiwaniu preferencyjnych środków na finansowanie inwestycji,
 • Finansowanie przedsięwzięć z własnych środków w przypadku realizacji inwestycji, gdzie możliwe jest zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła w istniejących obiektach Klienta.

Aktywność na rynku

Firma jako spółka z o.o. zarejestrowana została w KRS w 2006r.. Od tego czasu z powodzeniem zrealizowała kilka projektów zawiązanych z następującymi branżami: spożywczą (zakłady spożywcze: piekarnie, prażalnie kawy, produkcja gumy do żucia), rolniczą (produkcja roślinna-szklarnie), przemysłową (fabryka opon), jak i energetyczną: firmy wytwórcze i dystrybuujące energię i inne. Odnajdujemy się również w pracach projektowych i doradczych, a potencjał firmy w wielu aspektach z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową i jest już zauważany, jak i doceniany  przez pozyskanych jak i nowych Klientów.

Zależy nam na tym, aby stać się niebawem wysoko wyspecjalizowaną firmą o ugruntowanej pozycji rynkowej. Współpracujemy ze specjalistami i firmami z wielu dziedzin. Staramy się nadal zdobywać nowych Klientów z różnorodnych branż na rynku polskim i zagranicą, a każdy Klient ma dla nas ogromne znaczenie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.