CIEPŁOWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE

Projektowanie obiektów i oferowanie rozwiązań technologicznych w zakresie spalania paliw: Ciepłownie i elektrociepłownie
  • Głównie specjalizujemy się w takich obszarach z dziedziny energetyki jak kotłownie i elektrociepłownie opalane różnymi paliwami uwzględniającymi zawsze biomasę z wykorzystaniem:
   • stałych rusztów - retorty do 1500 kW,
   • palników na biomasę 20¸1500 kW (zrębki drzewne, brykiet drzewny, ze słomy lub siana oraz inne rozdrobnione paliwo pochodzenia organicznego do wilgotności względnej 30%).
   • ruchomych rusztów w tym chłodzonych wodą w zakresie mocy 2¸30 MW
   • palników wielopaliwowych (olej, gaz, paliwo stałe: węgiel lub biomasa) w zakresie mocy 2¸100 MW i płynną jej modulacją w zakresie 10¸100%
  • Ekologiczne wykorzystanie energetycznych właściwości biogazu celem wytwarzania energii cieplnej (w gorącej wodzie, parze) lub elektrycznej.
  • Technologie do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (zielonej energii) w oparciu o olej termalny pracujący do 300oC, sprawność wytwarzania energii elektrycznej 18¸20%.